Gülçek Tekstil Boya Apre Örme İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. müşterilerinin memnuniyetini sağlarken aşağıdaki kalite politikasını firma politikası olarak benimser ve taahhüt eder;

 • Sürekli gelişmeyi ilke edinmek,
 • Müşteri odaklı çalışmak,
 • Tek seferde, kaliteli üretim yapmak,
 • Üretimimizi gerçekleştirirken insan sağlığına ve doğal çevreye zarar vermemek
 • Tüm çalışanlarda, takım bilincini geliştirmek,
 • Kaliteli ve verimli üretim için sürekli ve etkili eğitim yapmak,
 • Firma çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle, karşılıklı gelişimi sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
 • Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek.
 • Politikamız doğrultusunda hedefler belirlemek ve bu hedefleri izleyerek sürekli güncel tutmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında faaliyetlerimiz ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uymak
 • Yasal mevzuat ve ilgi taraf beklentilerine uygunluğu sağlayarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,
 • Çalışma ortamında riskleri belirleyip kontrol altına alarak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak,
 • Yeni alınacak bir makine veya teçhizatı, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini değerlendirerek seçmeyi,
 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları ( KKD ) bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunda işçi temsilcilerinin aktif olarak rol almasını ve çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Alınacak eğitimler ile çalışanlarda İSG bilincinin oluşturulması ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder , elde edilen tecrübeleri ilgili taraflar ve paydaşlar ile paylaşacağımızı bildiririz.
 • “Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.”

 • Tüm faaliyetlerimizde T.C Çevre Mevzuatı hükümlerine uymak.
 • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve en aza indirmek.
 • Tüm üretim süreçlerinde sürekli gelişmeyi sağlayacak çevre ile uyumlu plan ve projeler geliştirmeyi,
 • Politikamız doğrultusunda hedefler belirlemeyi ve bu hedefleri izleyerek sürekli güncel tutmayı,
 • Organize Sanayi Bölgesi’nin planladığı çevre etkinliklerine destek vermeyi,
 • Tüm atıklarımızın çevreye etkilerini kontrol altında tutmayı ve azaltılmasını sağlamayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmak.
 • İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanarak , çevreyi korumak
 • Çevre duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızı eğitmenin yanı sıra, tedarikçilerimizi de bilinçlendirmeyi , elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmayı taahhüt ederiz.
 • Gülçek Tekstil olarak; çevreye, doğaya ve insan sağlığına büyük önem vermekteyiz.

 • Bu önem için işbirlikçi müşterilerimizin düzenlemiş olduğu; kimyasal kısıtlamalarını güncel olarak takip etmek ve yönetmek,
 • Kimyasal satın alımı ile başlayan yönetim sürecimizi; kimyasalların güvenli ve doğru kullanımı, uygun şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi uygun prosedürler ve uygulamalar ile uzman kimyasal yönetim ekibimiz ile her geçen gün daha da iyileştirmek,
 • İşletmemiz için tedarik ettiğimiz yardımcı kimyasallar ve boyarmaddelerin müşterilerimizin kimyasal kısıtlamaları güncelindeki uygunluğunu sağlamak testlerle belgelemek ve güvenilirliği için taahhütleşmek,
 • Kullandığımız kimyasal malzemelerin güvenlik tedbirlerini almak ve bu kimyasal alanlarda çalışan farkında lığını arttırmak için kimyasal kullanımı ile ilgili eğitimleri sürekli kılmak,
 • Kalite sistemimizdeki, verileri değerlendirerek ve paylaşarak doğaya ve insanlığa zararı en aza indirmeyi hedeflemek,
 • Sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık ilkelerinden yola çıkarak oluşturduğumuz kalite sistemimizi, her geçen gün yeni teknolojiler ve uygulamalar ile buluşturmak.
 • Kalite sistem standartları gereği kullanılacak kimyasalların ZDHC , REACH , SVHC , OEKOTEX , Markaların MRSL/RSL , DETOX takiplerinin yapıldığını taahhüt ederiz


 • SERTİFİKALARIMIZ